Marco Chiera
|
02/04/2024 - Ultima actualizare 02/04/2024

Fabrizio Brindisino, Fabiola Garzonio, Giuseppe Giovannico, Francesco Isaia, Fabio Fiorentino, Claudia Cavaggion, Firas Mourad, Tiziano Innocenti | Anul 2024

Manipularea coloanei vertebrale nu îmbunătățește durerea și funcția pe termen scurtde’ persoaneleco’ dureri de umăr: o revizuire sistematicăco’ meta-analiză

Patologie:

Condizioni patologiche della spalla

Tipul de studiu:

Revizuire sistematică cu meta-analiză

Data publicării cercetării:

29-02-2024

Image

Scopul studiului

 • Scop: Evaluarea efectelor tehnicilor de mare vitezăco’ amplitudine redusăde’ persoaneleco’ dureri de umăr.
 • Rezultate măsurate:
  • Principală: evaluarea durerii, a dizabilității, a funcției și a calității vieții pe termen scurt și lung.
  • Secunda’r: evaluarea satisfacției pacientului și a îngrijitorilor, a efectelor adverse și a timpului de recuperare pe termen scurt și lung.

Metode

 • Articole analizate: 9
 • Criterii de includere:
  • studii efectuatede’ persoaneco’ vârsta ≥ 18 ani, durere de umăr – orice tip de durere, care nu este legată de regiunea cervicală, fără macroinstabilitate și care se agraveazăde’ solicitarea umărului;
  • studii privind tehnicile de mare viteză și amplitudine redusă aplicate în regiunile cervicale sau toracice, în care aceste tehnici au reprezentat fie singura intervenție, fie o intervenție suplimentară al cărei efect a putut fi izolat;
  • studii care au inclus ca și controale: fizioterapie manuală (de exemplu, mobilizare fără împingere sauco’ mișcare, masaj), exerciții fizice, stretching, educație a pacientului, terapii fizice (de exemplu, diatermie, TENS, terapieco’de’ser, unde de șoc), medicamente, tratamente simulate (sham ), nicio intervenție. De asemenea, au fost incluse și studiile care au comparat tehnicile toracice de mare viteză și amplitudine redusăco’ cele cervicale (adică între zone diferite);
  • studii care au evaluat următoarele rezultate primare: intensitatea durerii de umăr și dizabilitatea;
  • studii care au evaluat următoarele rezultate secunda’re: funcția, calitatea vieții, satisfacția pacientului și a îngrijitorilor, evenimentele adverse și timpul de recuperare;
  • studii în care rezultatele au fost evaluate pe termen scurt (mai puțin de 1 lună) și pe termen lung (mai mult de 1 lună);
  • studii controlate randomizate.
 • Criterii de excludere:
  • studiico’ persoane care au suferit fracturi sau luxații ale umărului în ultimul an sau care au umărul înghețat (primar sau secunda’r), intervenții chirurgicalede’ nivelul umărului dureros, tumori, infecții, boli sistemice (de exemplu, artrită reumatoidă), antecedente de utilizare prelungită a corticosteroizilor, contraindicații pentru tehnicile de mare viteză și amplitudine redusă.

Caracteristicile studiilor

 • 9 RCT.
 • 1 RCT privind tehnicile de mare vitezăco’ amplitudine redusă față de exerciții fizice.
 • 6 RCT-uri privind tehnicile de mare viteză și amplitudine redusă vs. tratamentul simulat.
 • 2 RCT privind tehnicile de mare viteză și amplitudine redusă incluse într-o terapie multimoda’lă.
 • 1 RCT privind tehnicile cervicale, 4 RCT privind tehnicile toracice, 2 RCT privind tehnicile toracice plus cervico-toracice, 2 RCT privind tehnicile cervico-toracice ca adjuvantde’ mobilizare sau exerciții fizice.
 • RCT-uri evaluate în conformitateco’ riscul de părtinire (RoB) Cochrane: s-a constatat că majoritatea studiilor au un risc de părtinire mediu spre ridicat.
 • Evaluarea nivelului dovezilor prin metoda’ Grading of Recommenda’tions, Assessment, Development, and Evaluations (GRADE).
 • Evaluarea prejudecăților de publicare, care pare să nu fi reușit să dezvăluie prezența unor rezultate nepublicate.

Participanți

 • Numărul participanțilorde’ studiul mai mic: 10 persoane în grupul de tratament și 8 persoane în grupul de control.
 • Numărul din cel mai mare studiu: 30 de persoane în grupul de tratament și 31 de persoane în grupul de control.
 • Număr total: 441 de persoane, dintre care 231 de persoane în grupul de tratament și 210 persoane în grupul de control.

Intervenții și evaluări

 • Evaluarea durerii de umărco’ ajutorul Scalei analogice vizuale (VAS), a Scalei de evaluare numerică (NRS) și a subscalei de durere a Penn Shoulder Score (PSS).
 • Evaluarea funcției umăruluico’ ajutorul Disability of the Arm, Shoulder, and Hand Scale și a subscalei privind funcția PSS.
 • Evaluarea dizabilității umăruluico’ ajutorul Chestionarului de dizabilitate a umărului și a Indicelui de durere și dizabilitate a umărului.
 • Evaluarea satisfacției percepute prin intermediul scorului global de evaluare a schimbării (GROC) și a subscalei de satisfacție PSS.
 • Evaluarea calității vieții prin Western Ontario Rotator Cuff Score.
 • Tratament:
  • tehnici toracice, cervicale, cervico-toracice de mare viteză și amplitudine redusă;
  • singur sau în cadrul unei abordări multimoda’le.
 • Controlul:
  • exerciții fizice, tratament simulat, mobilizare.

Rezultate

 • Rezultate primare:
  • tehnici de mare vitezăco’ amplitudine redusă față de tratamentul simulat:
   • durere: cinci studii nu au arătat diferențe semnificative din punct de vedereva’tistic între înainte și imediat după tratament, în timp ce patru studii nu au arătat diferențe semnificative din punct de vedereva’tistic între înainte șide’ 4 zile după tratament;
   • funcție: patru studii nu au arătat diferențe semnificative din punct de vedereva’tistic între înainte șide’ 4 zile după tratament;
   • calitatea vieții: un studiu nu a arătat diferențe între cele două grupuri de tratament;
  • tehnici de mare viteză și amplitudine redusă vs. exerciții fizice:
   • durere: un studiu nu a arătat diferențe între cele două grupuri de tratament;
   • funcție: un studiu nu a arătat diferențe între cele două grupuri de tratament;
  • tehnici de mare viteză și amplitudine redusă ca tehnică suplimentară:
   • durere: două studii nu au arătat diferențe între grupurile de tratament;
   • funcția: un studiu a arătat o îmbunătățire semnificativă din punct de vedereva’tistic în favoarea grupului care a beneficiat și de tehnici de mare viteză și amplitudine redusăde’ o perioadă de urmărire de 5 săptămâni, în timp ce un studiu nu a constatat nicio diferență între grupuride’ o perioadă de urmărire de 2 și 4 săptămâni;
   • handicap: două studii nu au arătat diferențe între grupurile de tratament.
 • Rezultate secunda’re:
  • tehnici de mare vitezăco’ amplitudine redusă față de tratamentul simulat:
   • satisfacție: trei studii au arătat,de’ 48 de ore după tratament, o satisfacție semnificativva’tistic mai mare în grupul sham;
   • Efecte adverse: trei studii nu au raportat efecte adverse;
  • tehnici de mare viteză și amplitudine redusă ca tehnică suplimentară:
   • durere: două studii nu au constatat efecte adverse.

Discuție

Această analiză a arătat o calitate foarte scăzută și o certitudine foarte scăzută a posibilității ca tehnicile de mare viteză și amplitudine redusă să poată îmbunătăți durerea și funcția imediat după saude’ 4 zile după tratament, în comparațieco’ placebo. Apoi a reieșit că aceste tehnici, utilizate în plus față de exercițiile fizice, pot îmbunătăți funcția umărului în comparațieco’ exercițiile fizice singure. Alte rezultate în favoarea acestui tratament nu au apărut. De fapt, un studiu a raportat o satisfacție percepută mai favorabilăco’ placebo.

Din nefericire, acestea sunt studiico’ un nivel foarte scăzut al dovezilor din cauza prejudecăților prezente în diferitele studii, inclusiv numărul mic de persoane recrutate și eterogenitatea metodologiei. În special, au apărut prejudecăți puternice în măsurarea rezultatelor, cel mai probabil din cauza incapacității de a orbi persoanelede’ tratamentul manual sau din cauza incapacității de a efectua o analiză adecvată a efectului tratamentelor.

Deoarece în mai multe studii atât tratamentul simulat, cât și intervenția reală au arătat rezultate comparabile, merită să reflectăm asupra mecanismelor de acțiune ale acestora. Tratamentul simulat poate avea în sine un efect mediat de atingere, care poate avea efecte analgezice, afective și somato-perceptive. În plus, trebuie luate în considerare efectele placebo care pot apărea în timpul examinării anamnestice, al manipulării și al întregii relații terapeutice, precum și credințele și așteptările pacienților, care, da’că nu sunt investigate în mod specific, rămân obscure.

Pe de altă parte, studiile incluse au avut tendința de a aplica tehnicile de mare viteză și de amplitudine redusă doar de câteva ori în timpul a câteva ședințe, rezultând astfel un tip de traseu diferit de ceea ce poate apărea în practica clinică, când ședințele pot fi mult mai multe și pe o perioadă mai lungă de timp.

În consecință, toate rezultatele raportate aici trebuie priviteco’ mare precauție.

Rezultatele acestei revizuiri sunt în concorda’nțăco’ revizuirile anterioare care se concentrează pe tehnicile de mare viteză și amplitudine redusă, care nu au arătat dovezi care să susțină aceste terapii pentru durerile de umăr. Cercetărico’prinzătoareco’ o metodologie minuțioasă, care a calculat intervale predictive pentru diferitele rezultate, este posibil ca unele studii să nu fi fost incluse.

Pentru a îmbunătăți nivelul dovezilor pe această temă, avem nevoie de RCT-urico’ risc scăzut de părtinire, organizate conform unei abordări pragmatice care să utilizeze diferite tehnicide’ viteză mare și amplitudine mică, pe parcursul mai multor ședințe, astfel încât să imite practica clinică de zico’ zi. Este util să se evaluezepo’ efectele pe termen scurt și pe termen lung, în special folosind măsuri de evaluare a rezultatelor raportate de pacienți (PROM) – adică măsurico’ relevanță clinică, deoarece reflectă percepția pacientuluico’ privirede’ sănătate – și, din nou, pentru a imita practica zilnică, este util să se evalueze tehnicile de mare viteză și amplitudine redusă în cadrul unei abordări multimoda’le.

Având în vedere că literatura de specialitate raportează că persoaneleco’ dureri de umăr tind să se amelioreze în termen de 3 luni, avem nevoie de studii care să evalueze aceste termene.

Revizuirea Osteopedia

Editat de Marco Chiera

Puncte forte: evaluarea semnificației clinice a rezultatelor prin MCID (cea mai mică diferență importantă din punct de vedere clinic); descrierea amănunțită a studiilor prin intermediul tabelelor; rezultatepo’ exprimate prin intermediul tabelelor și graficelor; discuții bune despre rezultate; sfaturi (deși oarecum generale) privind modul de îmbunătățire a studiilor.

Limitări: include doar studii controlate randomizate și, dupăco’m spun autorii, potențial departe de practica clinică.

Sunteți osteopat?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Școală sau organizație de formare?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Vrei să devii osteopat? Sunteți student?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum