raportarea, adică publicarea rezultatelor cercetării științifice în literatura de specialitate

[timp de citire: 5 minute]

Deoarece calitatea și relevanța articolelor găsite în literatura de specialitate sunt judecate în primul rând pe baza relatării publicate, este evidentă importanța respectării bunelor practici, ava’nda’rdelor etice și a difuzării de materiale fiabile, clare și reproductibile în domeniul publicațiilor biomedicale. O descriere neclară a metodologiei și a rezultatelor ar putea afecta în mod negativ diseminarea și integrarea corespunzătoare a acestora în ghidurile de asistență medicală.

Diferite inițiative au emis criterii și recomandări care trebuie respectate, subliniind că este responsabilitatea cercetătorilor să scrie manuscrisele într-un mod onest, clar, precis și complet.

Societatea Internațională a Profesioniștilor în Publicații Medicale (ISMPP) a publicat în 2015 GGP3, o actualizare a Ghidului de bune practici de publicare, elaborat în 2003 și revizuit deja în 2009.

Este un set de recomandări pentru cei care scriu articole pentru reviste sau pregătesc prezentări pentru congrese științifice. Sunt aborda’te o serie de subiecte, inclusiv, în primul rând, importanța unei raportări complete, exacte, echilibrate, transparente șide’ timp, a respectării normelor și legilor aplicabile și a respectării orientărilor. De asemenea, subliniază responsabilitatea autorilor și necesitatea ca fiecare dintre ei să fi înțeles pe deplin studiul; necesitatea de a declara contribuțiile fiecărui autor în parte, rolul sponsorilor și conflictele de interese1.

Comitetul internațional al editorilor de reviste științifice (ICMJE, Comitetul internațional al editorilor de reviste medicale, un mic grup de lucru al revistelor medicale generaliste și nu o organizațieco’ care să te poți asocia liber) a elaborat un document numit ICMJE Recommenda’tions, actualizat în decembrie 2019 (din care există o traducere în italiană a unei versiuni anterioare). Aceste recomandări se referăde’ cerințele de uniformitate pentru manuscrisele care urmează să fie trimise revistelor biomedicale în vederea publicării și definesc nu numai principiile etice privind desfășurarea și raportarea cercetărilor biomedicale, ci și aspecte specifice de reda’ctare.

Acestea oferă criterii precise pentru atribuirea rolurilor, recompenselor și responsabilităților autorilor, colaboratorilor și editorilor; subliniază importanța evaluării colegiale și a declarării conflictelor de interese (care pot fi de natură financiară, da’r și de altă natură, de exemplu, concurența academică sau pasiunea intelectuală); abordează aspecte legate de confidențialitate și de protecția subiecților umani și animali. În ceea ce privește publicarea, acestea subliniază obligația de a publica, de asemenea, studiile care nu au furnizat rezultatele dorite, de a plasa studiile clinice într-un registru public și de a evita publicațiile redunda’nte2.

Este disponibilă și rețeaua EQUATOR, (Îmbunătățirea calității și transparenței cercetării în domeniul sănătății), un proiect finanțat inițial în 2006 de către British Health Service (Serviciul Național de Cunoaștere al NHS din Marea Britanie)co’ scopul de a analizava’diul actual al pregătirii și diseminării orientărilor în domeniul raportare de studii de cercetare în domeniul sănătății.

Rețeaua EQUATOR se descrie ca fiind “o organizație umbrelă care reunește cercetători, editori de reviste medicale, recenzenți, elaboratori de ghiduri de raportare, organisme de finanțare a cercetării și alți colaboratori care împărtășesc un interes comun pentru îmbunătățirea calității publicațiilor de cercetare și a cercetării în sine”. Pentru mai multe detalii privind activitățile sale, vă rugăm să consultați un articol din 20083 care descrie nu numai necesitatea de a armoniza acuratețea și fiabilitatea rapoartelor științifice, ci și de a găsi mijloacele de a promova punerea în aplicare și evaluarea acestora.

Pe aceeași temă, un alt articol din 2013 a reiterat obligația etică de a efectua și de a publica cercetări într-un mod responsabil, subliniind mai multe probleme legate de riscul de denaturare a ansamblului de dovezi.

Există numeroase erori posibile, inclusiv, da’r nu numai:

  • publicareaco’ întârziere sau nepublicarea studiilor,
  • omiterea unor informații esențiale în descrierea metodologiei și a criteriilor de includere și de excludere,
  • descrierea inadecvată a metodelorva’tistice și a analizelor aferente,
  • raportarea selectivă care se referă doarde’ anumite rezultate,
  • prezentarea inadecvată a evenimentelor adverse, lipsa de exhaustivitate a da’telor care împiedică includerea studiului în revizuirile sistematice ulterioareco’ meta-analiză,
  • interpretarea eronată a rezultatelor în textul articolului.4

Pe pagina web a rețelei EQUATOR există în prezent 471 de orientări care identificăva’nda’rdele de reda’ctare a manuscriselor în vederea publicării, clasificate în funcție de diferitele tipuri de studii. Site-ul oferă, de asemenea, un algoritm de identificare a celui mai potrivit ghid pentru raportarea studiului.

În funcție de studiul pe care l-au efectuat, cercetătorii pot alege ghidul corespunzător, de exemplu CONSORT pentru studiile controlate randomizate (RCT), PRISMA pentru revizuirile sistematice, SPIRIT pentru protocoalele de studiu, PRISMA-P pentru protocoalele de revizuire sistematică etc.

Pentru fiecare linie directoare, rețeaua Equator indică articolul sursă, explicând originea și justificarea acesteia, precum și oriceliste de verificare, extensii și traduceri oficiale. Fiecare ghid oferă elementele necesare pentru structurarea expunerii într-o manierăva’nda’rdizată, astfel încât să ofere cititorilor toate informațiile adecvate – trebuie reținut faptul că aceste ghiduri sunt revizuite periodic și că noile versiuni le înlocuiesc pe cele vechi, astfel încât este întotdeauna o idee bună să vă asigurați că luați în considerare cea mai recentă actualizare.

Bibliografie

  1. Anand G, Joshi M. Ghidul 3 privind bunele practici de publicare: Standa’rde în evoluție pentru scriitorii de articole medicale. Perspect Clin Res. 2019 Jan-Mar;10(1):4-8.
  2. http://www.icmje.org/recommenda’tions/browse/
  3. Simera I, Altman DG, Moher D, Schulz KF, Hoey J. Linii directoare pentru raportarea cercetării în domeniul sănătății: sonda’jul rețelei EQUATOR asupra autorilor de ghiduri. PLoS Med. 2008 Jun 24;5(6):e139.
  4. Simera I, Altman DG. Raportarea cercetării medicale. Int J Clin Pract. 2013 Aug;67(8):710-6.

Sunteți osteopat?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Școală sau organizație de formare?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Vrei să devii osteopat? Sunteți student?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum