Marco Chiera
|
02/04/2024 - Ultima actualizare 02/04/2024

Genevieve M. Palmer, Nicholas Dominick, Melissa Kane, Sawyer Bawek, Blake Burch, Taylor Sanders, Davong Phrathep, Nicole Myers, Santiago Lorenzo | Anul 2023

Efectul tratamentului manipulativ osteopatic și al terapiei de reglare a energiei bioelectro-magnetice (BEMER) asupra cervicalgiei musculo-scheletice generalizatede’ adulți

Patologie:

Cervicalgie (dolore alla cervicale e torcicollo)

Tipul de studiu:

Studiu randomizat controlat

Data publicării cercetării:

01-12-2023

Image

Scopul studiului

 • Scop: Evaluarea efectelor terapiei OMT și BEMER asupra paciențilorco’ cervicalgie nespecifică.
 • Rezultate măsurate:
  • Rezultate primare: evaluarea dizabilității prin Neck Disability Index (NDI), a calității fizice și mentale a vieții prin Short Form 12-item Health Survey (SF-12) și a durerii prin Visual Analog Scale (VAS).

Participanți

 • Număr: 38 de persoane (28 de femei și 10 bărbați).
 • Criterii de includere: adulți, cervicalgie nespecifică de cel puțin 2 săptămâni.
 • Criterii de excludere: incapacitatea de a oferi consimțământul înco’noștință de cauză; sarcină; test Spurling sau Wallenberg pozitiv; antecedente medicale care conțin afecțiuni psihiatrice, obezitate, afecțiunico’tanate, răni deschise, fasciită,de’cerații fasciale, miozită, insuficiență cardiacă congestivă, fracturi osoase, osteomielită, osteopenie, osteoporoză, anomalii de coagulare, tromboză venoasă profundă, sensibilitatede’ reflexul sinusal carotidian, boală carotidiană avansată boli suprarenale, amorțeală sau slăbiciunede’ nivelul membrelor superioare, infecții respiratorii acute, sindroame sau terapii imunosupresoare, lupus, neoplazii, boli autoimune, sindrom Down, terapie anticoagulantă, radioterapie sau chimioterapie în ultimii 3 ani, agravarea astmului în ultimele 4 săptămâni, schimbarea medicației în ultimele 4 săptămâni să fi beneficiat de orice terapie manuală;co’noașterea grupuluide’ care a fost repartizat pentru studiu.
 • Grupuri de studiu: 4 grupuri obținute prin randomizare.
  • Grupul 1: OMT, 10 persoane (7 femei și 3 bărbați, vârsta medie 25,4 ani).
  • Grupul 2: BEMER, 10 persoane (8 femei și 2 bărbați, vârsta medie 25,1 ani).
  • Grupul 3: OMT + BEMER, 10 persoane (7 femei și 3 bărbați, vârsta medie 24,8 ani).
  • Grupul 4: tratament simulat, 8 persoane (6 femei și 2 bărbați, vârsta medie 25,0 ani).

Intervenții și evaluări

 • Evaluarea dizabilității prin NDI, a calității vieții fizice și mentale prin SF-12 și a durerii prin VASde’ începutul studiului și după ultimul tratament.
 • 9 ședințe, de 3 ori pe săptămână, de OMT sau tratament manual fals.
 • 15 ședințe, de 5 ori pe săptămână, de tratament BEMER sau tratament simulat BEMER.
 • OMT:
  • examinare structurală conform protocoluluide’ nivelul coloanei cervicale și toracice superioare, al articulației temporo-mandibulare și al primei coaste și detectarea disfuncțiilor somaticede’ fiecare ședință;
  • pentru fiecare zonă în care a fost depistată o disfuncție somatică, s-a realizat un protocol de tratament specific constând în: eliberare suboccipitală, tracțiune cervicală contralaterală, tehnici de țesut moalede’ nivelul coloanei dorsale superioare, eliberare miofascială a strâmtorii toracice superioare, tehnici de energie muscularăde’ nivel atlo-occipital, atlo-axial, C2-C7, T1-T4, ridicarea primei coaste, eliberare miofascială submandibulară, contracție pentru mușchii pterigoidieni mediali șide’ nivelul C7 anterior, C8 anterior și C1 posterior.
 • BEMER: aplicareade’ nivelul gâtului, în partea posterioară, a unor câmpuri electromagnetice pulsatoriico’ o durată de 8 minutede’ intensitatea 3 în prima săptămână,de’ intensitatea 4 în a doua săptămână șide’ intensitatea 5 în a treia săptămână 3.
 • OMT + BEMER: OMT a fost efectuată înainte de terapia BEMER.
 • Tratament simulat: atingere ușoară (fără presiune sau acțiune) a mușchilor paravertebrali toracici superiori timp de aproximativ 5 minute și aplicarea covorului BEMER fără a-l porni.
 • Tratamente efectuate de studenți în anul IIde’ medicină osteopatică, instruiți și evaluați de un medic osteopatic certificat în neuromusculo-scheletică și medicină osteopatică.

Rezultate

 • Rezultate primare:
  • durere: nu au existat diferențe semnificative din punct de vedereva’tistic între grupuri, deși grupul OMT + BEMER și grupul BEMER au prezentat reduceri semnificative din punct de vedereva’tistic ale durerii în comparațieco’ începutul studiului. Grupul de control a raportat o ameliorare mai mare decât grupul OMT.
  • dizabilitate din cauza cervicalgiei: grupul BEMER și grupul OMT + BEMER au prezentat o reducere semnificativă din punct de vedereva’tistic a dizabilității, grupul BEMER prezentând un rezultat mai bun din punct de vedereva’tistic decât toate celelalte trei grupuri. Grupul de control și grupul OMT au raportat îmbunătățiri similare;
  • calitatea vieții fizice: nu au apărut diferențe semnificative din punct de vedereva’tistic între grupuri, deși grupul BEMER a prezentat reduceri semnificative din punct de vedereva’tistic ale durerii în comparațieco’ începutul studiului. Grupul de control a raportat o îmbunătățire mai mare decât grupul OMT și grupul OMT + BEMER;
  • calitatea vieții psihice: nu au existat diferențe semnificative din punct de vedereva’tistic între grupuri, deși grupul de control a prezentat o înrăutățire a calității vieții psihice, iar grupul BEMER a prezentat cea mai mare îmbunătățire, urmat de grupul OMT.

Discuție

S-a demonstrat că terapia BEMER singură a indus o reducere semnificativă din punct de vedereva’tistic a dizabilității da’torate cervicalgiei între înainte și dupăco’rsul de tratament, ceea ce permite să se presupună că abilitatea participanților de a desfășura activitățile zilnice s-a îmbunătățit ca urmare a reducerii durerii și a creșterii mobilității. Prin urmare, terapia BEMER are potențialul de a acționa în mod pozitiv asupra cervicalgiei generalizate.

În mod similar, grupurile care au primit terapia BEMER au înregistrat îmbunătățiri semnificative atât în ceea ce privește dizabilitatea, cât și durerea cervicală. Posibil ca acțiunea microvasculară a terapiei BEMER să influențeze mecanismele care susțin cervicalgia musculo-scheletală.

Combinația de OMT și BEMER a fost superioară doar în ceea ce privește reducerea durerii măsurate prin VAS, raportând în același timp rezultate bune în ceea ce privește dizabilitatea cervicalgiei. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege maipo’ combinația dintre aceste terapii, care ar putea duce, de asemenea,de’ o reducere a costurilorco’ asistența medicală.

Acest studiu are mai multe limitări: OMT a fost practicată de mai mulți practicieni, inclusiv de studenți din anul al doilea, ceea ce ar fi putut reduce eficacitatea tratamentului. În plus, valorile înregistratede’ începutul studiului pentru durere și dizabilitate ar putea fi mai mici decât cele ale populației generale, deoarece eșantionul recrutat a fost format din subiecți tineri.

Studiile viitoare ar putea aplica combinația OMT + BEMER în alte zone musculo-scheletice sau în diferite tipuri de cervicalgie (de exemplu, acută sau cronică), luând în considerare, de asemenea, potențialele simptome asociate, pentru a defini protocoale de tratament noi, specifice și eficiente.

Revizuirea Osteopedia

Editat de Marco Chiera

Puncte forte:va’nda’rdizarea protocolului de evaluare și de tratament care permite replicarea.

Limitări: recrutarea pe bază de voluntariat; nu a fost efectuată nicio analiză pentru a evalua da’că,de’ începutul studiului, grupurile erau comparabile (de exemplu, grupul OMT + BEMER a începutco’ niveluri de durere duble față de grupul OMT). Pentru a avea patru grupuri, eșantionul recrutat este foarte mic. Nu a fost definit niciun rezultat primar în jurul căruia să se poată organiza studiul și să se calculeze dimensiunea eșantionului (câte persoane trebuie recrutate).
Deși este utilă pentru reproductibilitate, în practica zilnică, OMT este cel maipo’ definită prin tratament ada’ptatde’ nevoile pacientului. Este posibil cava’nda’rdizarea să fi invalida’t efectele OMT în favoarea terapiei BEMER.
În afară de menționarea impactului negativ asupra eficacității OMT al utilizării studenților din anul II ca operatori, lipsește o discuție aprofunda’tă a rezultatelor, adică de ce și în funcție de ce mecanisme terapia BEMER, OMT și tratamentul simulat pot sau nu să fi avut rezultatele care au apărut. Acest aspect reprezintă o limitare importantă în fața unor rezultate foarte particulare (de ex. tratament simulat superior OMT în ceea ce privește durerea și dizabilitatea, cel puținde’ nivelul modificării absolute, sau combinație de OMT și BEMER semnificativ inferioară din punct de vedereva’tisticde’ terapia BEMER singură).

Sunteți osteopat?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Școală sau organizație de formare?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Vrei să devii osteopat? Sunteți student?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum