Marco Chiera
|
02/04/2024 - Ultima actualizare 18/04/2024

Maria Luisa Arruda Correia, Fernando Maia Peixoto Filho, Saint Clair Gomes Júnior, Guilherme Ramires de Jesus | Anul 2024

Efectul tratamentului manipulativ osteopatic asupra hemodinamicii materno-fetalede’ femeile în al treilea trimestru de sarcină: Un studiu prospectiv

Domeniul de aplicare:

Sarcina

Tipul de studiu:

Studiu înainte și după

Data publicării cercetării:

20-03-2024

Image

Scopul studiului

 • Scop: Evaluarea efectelor OMT asupra hemodinamicii materno-fetale.
 • Rezultate măsurate:
  • Rezultat primar: evaluarea hemodinamicii arterei ombilicale prin ultrasuneteco’ velocimetrie Doppler.
  • Rezultate secunda’re: evaluarea semnelor vitale (tensiune arterială, frecvență cardiacă și oximetrie)co’ ajutorul unui monitor de tensiune arterială și a hemodinamicii arterelor uterine și cerebrale medii prin ultrasuneteco’ velocimetrie Doppler.

Participanți

 • Număr: 51 de femei.
 • Criterii de includere: vârsta ≥ 18 ani, între 28 și 40 de săptămâni de gestație,co’ urmărire prenatală în ambulatoriu sau în spital.
 • Criterii de excludere: vârsta < 18 ani, sarcină gemelară, prezența malformațiilor, ruptura prematură a membranelor, travaliu în curs.
 • Grupuri de studiu:
  • Grupul 1: OMT, 51 de femei (vârsta medie 29,37 ani, vârsta gestațională 34,67 săptămâni).
  • O mare parte dintre femei erau obeze, hipertensive și s-au constatat probleme precum diabetul gestațional, boli infecțioase (HIV, sifilis, toxoplasmoză) și imunizări materno-fetale.

Intervenții și evaluări

 • Evaluarea parametrilor vitalico’ ajutorul tensiometrului și a hemodinamicii prin ultrasuneteco’ velocimetrie Doppler înainte și după tratament.
  • Evaluarea tensiunii arteriale diastolice și sistolice, a frecvenței cardiace, a oximetriei și a indicelui de pulsatilitate a arterelor ombilicale, cerebrale medii și uterine.
  • Parametrii vitali au fost măsurați în trei poziții: șezând, în decubit dorsal și în decubitde’teral.
 • 1 ședință de tratament de 30-40 de minute.
 • OMT: un protocol unic definit prin echilibrarea tensiunii ligamentare, eliberarea miofascială, energia musculară și tehnici craniene.
 • OMT efectuată de un osteopatco’ 20 de ani de practică.

Rezultate

 • Rezultatul primar: indicele de pulsatilitate al arterei ombilicale pare să fi scăzut după OMT, da’r nu a fost atinsă semnificațiava’tistică.
 • Rezultate secunda’re: În poziția șezând, OMT a indus o scădere semnificativă din punct de vedereva’tistic a tensiunii arteriale diastolice, a tensiunii arteriale sistolice și a frecvenței cardiace, în timp ce în pozițiaco’lcat pe spate doar tensiunea arterială sistolică a scăzut semnificativ din punct de vedereva’tistic. Cu toate acestea, în poziția de decubitde’teral, doar ritmul cardiac a scăzut într-un mod semnificativ din punct de vedereva’tistic. Oximetria, pe de altă parte, pare să fi rămasva’bilă în toate pozițiile.
  În ciuda’ unor modificări (scăderea pulsatilității în artera cerebrală medie și în artera uterină stângă și creșterea în artera uterină dreaptă), nu au apărut modificări hemodinamice semnificative din punct de vedereva’tistic.

Discuție

OMT a arătat efecte în principal asupra parametrilor tensiunii arteriale și a ritmului cardiac. Deoarece studiul a fost realizat în timpul pandemiei Covid-19 din Brazilia și mai multe dintre femeile recrutate au prezentat diverse comorbidități, este posibil ca măsurătorile hemodinamice să fi fost influențate de această situație.

Având în vedere potențialele efecte negative pe care o circulație uteroplacentară alterată le-ar putea avea asupra fătului (da’r și asupra mamei), este esențial să se monitorizeze o serie de parametri,co’m ar fi pulsatilitatea arterelor “semnal” pentru o bună circulație fetală (și anume, arterele ombilicale, cerebrale medii și uterine). Indicele de pulsatilitate este, în acest sens, deosebit de util, deoarece poate indica necesitatea internării în unitățile neonatale. Această monitorizare este și mai importantămo’ când mamele au boli care pot avea un impact negativ asupra circulației și a vaselor de sânge: hipertensiune, obezitate, diabet, infecții și sindroame autoimune. Tulburările psihiatrice, ca sursă de stres prenatal ridicat, pot favoriza, de asemenea, alterări ale circulației materno-fetale și, astfel, nașteri premature, RCIU sau alte probleme.

Deși nu au fost găsite efecte semnificative din punct de vedereva’tistic asupra hemodinamicii arterelor studiate, totuși, constatarea că parametrii măsurați au rămas în limitele normale de referință arată că OMT poate fi aplicată în siguranță în timpul sarcinii, chiar și în situațiico’ comorbidități importante (și într-o perioadă istorică critică precum pandemia Covid-19).

Tehnicile osteopatice utilizate în cadrul protocolului s-au axat pe reducerea tensiunilor miofasciale legate în principal de abdomen, în special de diafragmele toracice și pelviene, care joacă un rol esențial în circulație. În plus, sistemul miofascial este strâns legat de circulație și de sistemul nervos, în special de sistemul nervos autonom. Din acest motiv, atingerea osteopatică poate avea efecte importante asupra răspunsurilor hemodinamice prin mediere tisulară și nervoasă.

Una dintre limitările studiului este reprezentată de eterogenitate și de dimensiunea redusă a eșantionului. Ar fi fost interesant să se compare femeile normotensiveco’ femeile hipertensive. Pe de altă parte, totuși, acest studiu reprezintă prima cercetare privind OMT și circulația materno-fetală: astfel de cercetări sunt esențiale pentru definirea unor noi moda’lități de îngrijire a femeilor în cazul sarcinilorco’ condiții clinice nefavorabile.

Revizuirea Osteopedia

Editat de Marco Chiera

Puncte forte: primul studiu privind OMT și hemodinamica materno-fetală; un singur rezultat primar pe baza căruia a fost calculată dimensiunea eșantionului (câte persoane să fie recrutate); evaluarea diferiților parametri demografici, inclusiv a comorbidităților; o bună discuție privind importanța monitorizării hemodinamicii materno-fetale și impactul pe care îl pot avea diferite condiții patologice.

Limitări: nu este clarco’m au fost evaluate efectele adverse. În ciuda’ faptului că corespundeco’ ceea ce se întâlnește în practica clinică, eșantionul a fost prea eterogen, ceea ce ar fi putut umbri efectele particulare ale OMT.

Sunteți osteopat?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Școală sau organizație de formare?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Vrei să devii osteopat? Sunteți student?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum