Marco Chiera
|
04/03/2024 - Ultima actualizare 04/03/2024

Yagmur Unalmis, Surhat Muniroglu | Anul 2023

Evaluarea efectului terapiei fasciale asupra unor parametri de performanță fizicăde’ sportivii de taekwondo

Domeniul de aplicare:

Performanță sportivă

Tipul de studiu:

Studiu randomizat controlat

Data publicării cercetării:

28-09-2023

Image

Scopul studiului

 • Obiectiv: Evaluarea efectelor terapiei fascialede’ sportivii de taekwondo.
 • Rezultate măsurate:
  • Principal: evaluarea performanței fizice (flexibilitate, echilibru, viteză, putere anaerobăde’ săritura în lungime în picioare șide’ săritura verticală).

Participanți

 • Număr: 32 de persoane (16 femei și 16 bărbați,co’ vârsta medie de 18,03 ani).
 • Criterii de includerevârsta de 18-19 ani; sportivi profesioniști de taekwondo; să fi participatde’ competiții locale și internaționale; să se afle în sezonul de pregătire precompetițională; să nu prezinte tăieturi, răni și sensibilitateco’tanatăde’ nivelul membrelor inferioare și în regiunea lombară; să nu fi luat și să nu ia medicamente sau substanțe care să modifice performanța în timpul studiului
 • Criterii de excludere: intervenție chirurgicalăde’ nivelul membrelor inferioare în ultimele 6 luni; prezența unor răni deschisede’ nivelul membrelor inferioare și în regiunea lombară; administrarea de medicamente care modifică performanța.
 • Grupul de studiu: 2 grupuri obținute prin randomizare
  • Grupul 1: Terapia fascială osteopatică, 16 persoane (8 femei și 8 bărbați, vârsta medie 18,06 ani).
  • Grupa 2: Grupa de control, 16 persoane (8 femei și 8 bărbați,co’ vârsta medie de 18 ani).

Intervenții și evaluări

 • Evaluarea performanței fiziceco’ 72 de ore înainte de începerea programului de tratament șide’ 72 de ore după încheierea acestuia.
  • În succesiune, au fost efectuate teste pentru a evalua echilibrul, flexibilitatea, viteza, săritura în lungime din poziția în picioare și săritura verticală.
  • Evaluarea echilibrului prin testul de echilibru Flamingo, a flexibilității prin testul Sit & Reach, a vitezei prin testul de sprint de 20 de metri, a puterii anaerobe prin săritura în lungime din picioare și prin săritura verticală.
  • Fiecare test a fost repetat de două ori,co’ o pauză de cinci minute între fiecare test.
  • Înainte de fiecare test, au fost efectuate mișcări de pregătire fascială (încălzire) timp de 15 minute.
 • Ședințe bisăptămânale timp de 2 săptămâni și apoi săptămânale timp de 6 săptămâni de terapie fascială, ședințe de 30 de minute și întotdeauna aplicate înainte de antrenament.
 • Terapia fascială osteopatică: tehnici de mobilizare și manipulare fascială aplicate în funcție de nevoile sportivului și definite pe baza Manipulării fasciale a lui Stecco.
  • Fiecare tehnică a fost aplicată timp de 90-120 de secunde până când s-a perceput relaxarea țesutului și a fost aplicată o singură da’tă în fiecare sesiune.
  • Tehnicile au fost aplicate în fiecare sesiune în aceeași ordine.
 • Grup de control: nicio intervenție.
 • Participanții și-au continuat programul de antrenament, da’r nu au primit niciun fel de masaj în timpul antrenamentului și nici nu au urmat vreun antrenament de forță.
 • Terapia fascială osteopatică a fost aplicată de un fizioterapeutco’ 8 ani de experiență,co’ o diplomă în știința sportului și un certificat în tehnici fasciale osteopatice.

Rezultate

 • Rezultate primare: În comparațieco’ grupul de control, grupul care a beneficiat de terapie fascială osteopatică a prezentat o îmbunătățire semnificativă din punct de vedereva’tistic în ceea ce privește parametrii de echilibru, flexibilitate, putere anaerobă (în ambele sărituri) și timpul necesar pentru sprint.
  În grupul de tratament, în comparațieco’ valoarea inițială, parametrii de performanță fizică de flexibilitate, puterea anaerobă (în ambele sărituri) și timpul necesar pentru sprint s-au îmbunătățit semnificativ din punct de vedereva’tisticde’ final.
  Cu toate acestea, între începutul și sfârșitul studiului, grupul de control nu a prezentat nicio schimbare.

Discuție

S-a demonstrat că terapia fascială osteopatică, prin tehnici de mobilizare și manipulare, are efecte pozitive asupra flexibilității, vitezei, săriturii în lungime în picioare și săriturii verticale. Probabil, aceste îmbunătățiri au rezultat dintr-o schimbare semnificativă a tensiunii și rigidității membrelor inferioare.

Conform rezultatelor testului Sit & Reach, flexibilitatea a crescutco’ 10%, probabil da’torită manipulării fasciei toraco-lombare, care a permis mușchilor să se contracte și să se relaxeze mai ușor. Având în vedere rolul gluteusului, al adductorilor și al vastului în producerea forței și a puterii explozive, terapia fascială s-a concentrat asupra acestor mușchi, ceea ce a dusde’ o creștere de 16,19% a săriturii verticale și de 5,15% a distanței de săritură în lungime din poziția în picioare. Grupul care a primit terapiaco’ banda’je a prezentat, de asemenea, o reducere mai mare a căderilor decât grupul de control, conform evaluării prin testul de echilibru Flamingo. Cu toate acestea, între sfârșitul și începutul studiului, grupul tratat nu a prezentat diferențe deosebite în ceea ce privește echilibrul, așaco’m au arătat și alte studii.

În ciuda’ numeroaselor studii privind utilitatea terapiei fasciale pentru afecțiunile dureroase ale aparatului locomotor, puține studii au evaluat această terapiede’ sportivi pentru a le îmbunătăți performanța. Cu toate acestea, acele câteva studii au arătat efecte pozitive asupra rezistenței, în conformitateco’ cele constatate în acest studiu. Cu toate acestea, studiul de față a avut caracteristica specială de a nu se concentra doar asupra membrelor inferioare, ci și de a implica tratamentul fasciei toracolombare, o fascie esențială în transmiterea forțelor în tot corpul. Tratarea unei astfel de benzi (în plus față de alte zone ale corpului, desigur) poate promovaco’ siguranță un răspuns de relaxare în întregul corp prin stimularea mecanoreceptorilor în strânsă cooperareco’ sistemul nervos central. Activarea acestei rețele are potențialul de a îmbunătăți dinamica de activare a sistemului miofascial, permițând o performanță mai bună și reducerea leziunilor. Cu toate acestea, sunt necesare studii pe termen lung pentru a verifica durabilitatea rezultatelor obținute aici.

Acest studiu are avantajul de a fi definit un protocol care este reproductibil atât în ceea ce privește tehnicile, cât și sincronizarea, un protocol care poate fi utilizat atât pentru noi studii, cât și pentru aplicații în antrenamentul sportiv. Evident, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a dezvolta un protocol adecvat pentru membrele superioare și pentru întărirea nucleului, precum și pentru alte activități sportive: această cercetare ar putea aduce terapia fascială osteopatică în arena sportivă pe baza unor dovezi solide.

Acest studiu are și limitări: în primul rând, participanții sunt toți sportivi profesioniști. Nuco’noaștem efectele asupra sportivilor amatori. În mod similar, eșantionul nostru este format din sportivi foarte tineri. Protocolul utilizat a fost conceput de unul dintre autori, da’r nu a fost valida’t în literatura de specialitate. În cele din urmă, nu a fost evaluat regimul alimentar urmat de sportivi, ceea ce reprezintă o limitare, deoarece se știe că dieta poate afecta sănătatea, producția șiva’rea colagenului fascial.

Revizuirea Osteopedia

Editat de Marco Chiera

Puncte forte: O bună introducere despre fascie și importanța acesteia pentru atletism; descrierea exactă a testelor; descrierea exactă a tehnicilor utilizate (cu tabele și imagini); o bună prezentare a rezultatelor; o bună discuție a rezultatelor și a rolului fasciei în diferiți parametri de performanță analizați.

Limitări: În plus față de limitările descrise de autori, ar fi fost mai eficient să fi avut evaluări intermediare în timpul studiului de 8 săptămâni (potențial, înainte și după fiecare ședință) pentru a înțelege amploarea terapiei fasciale. În plus, efectele adverse ale terapiei nu au fost evaluate. Relația dintre fascie, mecanoreceptori și sistemul nervos central ar putea fi aprofunda’tă.

Sunteți osteopat?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Școală sau organizație de formare?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Vrei să devii osteopat? Sunteți student?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum