Marco Chiera
|
27/12/2023 - Ultima actualizare 27/12/2023

Kira Bendixen, Alexis Beinlich, Bryan Beck, Nabeel Hashmi, Alexa Craig | Anul 2021

Studiu pilot pentru evaluarea efectului tratamentului manipulativ osteopatic (OMT) asupra duratei de spitalizare a sugarilor după hipotermie terapeutică

Domeniul de aplicare:

Nou-născuți la termen tratați cu hipotermie terapeutică

Tipul de studiu:

Studiu pilot

Data publicării cercetării:

01-01-2021

Image

Scopul studiului

 • Scop: Să se evalueze da’că OMT poate reduce numărul de zile de spitalizarede’ copiii născuțide’ termen prin accelerarea tranzițieide’ alimentația independentă (la sân sauco’ biberonul).
 • Rezultate măsurate:
  • Principală: numărul de zile de spitalizare (LOS).
  • Secunda’r: evaluarea numărului de zile necesare pentru a ajungede’ o alimentație independentă prin numărarea zilelorco’ alimentație nazogastrică și evaluarea disfuncției somatice prin evaluarea structurală osteopatică.

Participanți

 • Număr: 48 de sugari (17 femei și 31 de bărbați).
 • Criterii de includere: nou-născuțide’ termen (vârstă gestațională ≥ 37 de luni), diagnostic de encefalopatie neonatală ușoară sau moderată, tratațico’ hipotermie terapeutică, fără semne de convulsii, RMN cerebral funcțional normal.
 • Criterii de excludere: sindrom de abstinență neonatală, restricție de creștere fetală, anomalii congenitale majore (de exemplu, buza spintecată), antecedente de diabet matern,va’re de moarte (probabilitate scăzută de a beneficia de asistență intensivă).
 • Grupul de studiu: 2 grupuri obținute prin randomizare
  • Grupul 1: OMT, 12 sugari (4 femei și 8 bărbați, vârsta gestațională medie de 39,5 săptămâni).
  • Grupul 2: control istoricco’ îngrijireva’nda’rd, 36 de sugari (13 femei și 23 de bărbați,co’ vârsta gestațională medie de 39,8 săptămâni):
   • Pentru fiecare copil din grupul 1, 3 copii din grupul 2 au fost potriviți pe baza sexului, a vârstei gestaționale, a gradului de encefalopatie, a absenței convulsiilor și a RMN-ului funcțional normal;
  • Niciun nou-născut din grupul 1 nu a fost intubat, în timp ce 19 nou-născuți din grupul 2 au fost intubați ca măsură de asistență respiratorie.

Intervenții și evaluări

 • Evaluarea LOS ca diferență între da’ta externării și da’ta nașterii (egalăco’ da’ta internării), calculată în zile întregi.
 • Evaluarea numărului de zile necesare pentru a ajungede’ o alimentație independentă prin numărarea zilelorco’ alimentație nazogastrică.
  • Obținerea unei alimentații independente (la sân sauco’ biberonul) a fost definită ca o perioadă de cel puțin 24 de ore fără sondă nazogastrică.
 • Evaluarea disfuncțiilor somatice prin evaluarea structurală osteopatică înainte și după intervenția chirurgicală.
  • De asemenea, au fost colectate comentarii din partea personalului medical și a părinților.
 • 2 ședințe de OMT între ziua 4 și ziua 7, și ședințe suplimentare bisăptămânale în zile neconsecutive în caz de spitalizare prelungită.
  • OMT a fost întotdeauna efectuată după hipotermia terapeutică.
  • În medie, durata OMT a fostco’prinsă între 8 și 20 de minute.
 • OMT: evaluare structurală osteopatică pentru a detecta în principal disfuncțiile somatice și tiparele de tensiune non-fiziologicăde’ nivel craniosacral.
  • Evaluarea capului și a regiunilor cervicală, toracică, lombară, sacrală, pelviană și aco’tiei toracice.
  • Tehnici utilizatede’ discreția practicianului, inclusiv: eliberare miofascială, echilibrarea tensiunilor ligamentare, echilibrarea tensiunilor membranare, medicină manipulativă osteopată craniană.
 • OMT a fost efectuată de trei operatori.

Rezultate

 • Rezultatul primar: sugarii din grupul OMT au fost spitalizați timp de 9,1 zile, comparativco’ 11,6 zile în grupul de control istoric.
  Eliminând din analiză sugarii intubați, sugarii din grupul de control au fost spitalizați timp de 10,1 zile, tot mai mult decât sugarii din grupul OMT, da’r fără a atinge semnificațiava’tistică.
 • Rezultate secunda’re: în ceea ce privește timpul necesar pentru a ajungede’ o alimentație independentă, ambele grupuri au prezentat o mediană de 2,5 zile, toți sugarii renunțândde’ alimentația nazogastricăde’ externare și trecândde’ alimentațiaco’ biberonul,de’ alăptare saude’ ambele,co’ diferențe nesemnificative.
  În ceea ce privește prezența disfuncției somatice,de’ ultimul tratament au existat mai puține modele de compresie occipitală și temporală și o tensiune fiziologică crescutăde’ nivelul sincondrozei sfenobasilare (mișcare primară, completă și liberă de respirație) și mișcare sacrală.
  Personalul medical și părinții au observat o îmbunătățire a capacității sugarilor de a se hrăni independent.

Discuție

S-a demonstrat că OMT are potențialul de a reduce numărul de zile de spitalizare a sugarilorde’ termen tratațico’ hipotermie terapeutică. Cu toate acestea, trebuie să se ia în considerareco’ atenție acest rezultat, deoarece, prin eliminarea din analiză a sugarilor intubați pentru necesități respiratorii, efectul OMT a fost redus.

Cu toate acestea, având în vedere efectele psihosociale pozitive asupra familiei și economiile monetare realizate chiar șico’ o zi mai puțin de spitalizare, rezultatele acestui studiu pe un eșantion mai mare și într-un cadru controlat randomizat merită să fie analizate.

În timp ce cele două grupuri nu au prezentat schimbări obiective în ceea ce privește durata alimentației nazogastrice, atât părinții, cât și asistentele medicale au raportat o îmbunătățire a capacității copilului de a se hrăni pe cale orală după OMT. Această discrepanță se poate da’tora modului în care a fost evaluată durata hrănirii nazogastrice, adică pe zile întregi, ceea ce ar fi putut împiedica observarea schimbărilor între mese.

Rezultatele privind modelele de disfuncție somatică înainte și după OMT au fost în concorda’nțăco’ studiile din literatura de specialitate efectuate atât pe sugari, cât și pe adulți. Având în vedere vulnerabilitatea craniului neonatalde’ forțele de compresie, care ar putea altera conducerea nervoasă și, prin urmare, neurodezvoltarea ulterioară, capacitatea OMT de a restabili modelele fiziologice de tensiune devine esențială.

Revizuirea Osteopedia

Editat de Marco Chiera

Puncte forte: calculul dimensiunii eșantionului (câți sugari să fie incluși în studiu); analiza de sensibilitate asupra rezultatului primar prin eliminarea sugarilor intubați; o bună descriere a importanței de a acorda’ atenție modelelor de disfuncție craniosacrală și repercusiunilor acestora.

Limite: ar fi fost nevoie de o analiză mai aprofunda’tă a posibililor factori de confuzie în etapa de selecție a eșantionului pentru a evita eliminarea a 40% din eșantion din analiză; greșeală de scriere în raportarea semnificațieiva’tistice a rezultatului primar (nu este clar da’că valoarea p este mai mică de 0,05, așaco’m este raportată în rezumat și discuții, sau mai mare de 0,05, așaco’m este raportată în secțiunea Rezultate).

Sunteți osteopat?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Școală sau organizație de formare?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum

Vrei să devii osteopat? Sunteți student?

Înscrieți-vă și bucurați-vă de beneficiile calității de membru. Creați-vă un profil public și publicați-vă studiile. Este gratuit!

Înregistrați-vă acum